De brand van 1853 in de wijk “Kerchenoord”

De hier beschreven wijk was destijds dicht bewoond en lag in de buurt van het kerkhof en de oude kerk.

De door de brand geteisterde gebouwen stonden aan de baan die naar de “kippenmarkt” voerde en vandaag “Zum Hühnermarkt” heet.

In de kroniek van de gemeente Bütgenbach staat te lezen dat op 18 september 1853 kinderen met lucifers speelden. Door de vonkenregen ontstond er een vreselijke brand en werden zes woningen, tien stallen, vijf schuren en een hangar verwoest.

Bij de heropbouw van hun gebouwen gebruikten de burgers onder meer stenen van de nabij gelegen kasteelruïne. Tot op de dag van vandaag is dit bij verschillende huizen nog steeds te zien. Dit is onder andere het geval bij het Haus Fohnen:  de twee hoofden uit zandsteen naast de deuren vermelden de jaartallen 1853 en 1854, die vermoedelijk naar deze ramp verwijzen.